Miért válassza Baját?

Baja nem csak egy bájos kisváros...

Bővebben

BAJA FEKVÉSE

TÁVOLSÁGOK

 • Budapest 160 km;
 • Pécs 88 km;
 • Szeged 101 km;
 • Szekszárd 40 km;
 • Kecskemét 110 km

FŐÚTVONALAK, AUTÓPÁLYÁK

 • (51, 54, 55) és a Türr István közúti és vasúti híd

AUTÓPÁLYÁK, AUTÓUTAK

 • M9-M6 Szekszárd 20 km;
 • M5 Kecskemét 108 km

HATÁRÁTKELŐK

Szerbia felé:
 • Hercegszántó 33 km;
 • Bajmok 44 km;
 • Tompa 69 km;
 • Ásotthalom 84 km;
 • Vasúti határátkelő: Kelebia-Szabadka;
Horvátország felé:
 • Letenye 260 km;
 • Berzence 197 km; Barcs 152 km;
 • Drávaszabolcs 109 km;
 • Beremend 89 km;
 • Udvar 69 km;
 • Ivándárda 76 km;
 • Vasúti határátkelő: Magyarbóly-Pélmonostor;
 • Folyami határátkelő: Mohács;

VASÚT

 • 154-es Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasútvonal;

HAJÓZÁS

 • Bajai Országos Közforgalmú Kikötő;
 • VII. Helsinki folyosó;

Bemutatkozás

Duna-Körös- Maros-Tisza Eurorégió

A 20 legnépesebb város között.

Dél-Alföldi Régió

A legnagyobb magyar régió 5. legnépesebb városa - 35 990 lakos

Vonzáskörzet lélekszáma

közel 120 000 ezer fő

Jó mezőségi talaj

Kincses Bácska

Szubmediterrán éghajlat

évi középhőmérséklet 10,5 ̊C, közepesen sok csapadék – 600mm

Dél-Alföldi Régió

17 település: Baja, Sükösd, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Szeremle, Vaskút; összesen 66 600 lakos

Térségi és nemzetközi kapcsolatok

(Hajós-Bajai Borvidék, Duna-Dráva Nemzeti Park, Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége) (Aktív testvérvárosi kapcsolat: Zombor, Erdőszentgyörgy, Marosvásárhely, Argentan, Waiblingen, Labin)

100% Baja

IDŐVONAL /XIII-XI. SZÁZAD/

Bács vármegye

Mezővárosi rang

Bács-Bodrog vármegye (10.362 km2)

Szerb megszállás

Trianon

Szerb- Magyar Köztársaság (Baja 1.876 km2)

Bács-Bodrog vármegye (+Bajaszentistván nagyközség)

Megyeszékhely (törvényhatósági jogú város)

Megyerendezés: Bács-Kiskun megye

Kétpólusú megye (háttérbe szorítva)

Városkörnyék (járás elődje)

Délszláv háború (Eszék, Vukovár)

Május 1. EU-csatlakozás

Gazdasági világválság (pénzügyi válság)

Infrastrukturális- és turisztikai fejlesztések (elkerülő út, történelmi belváros rekonstrukciója, öko-park, strandfejlesztés, híd, turisztikai központ)


Feladatellátás

 • 10 általános iskola, 21 középiskola, 1 főiskola, 1 egyetemi kar
 • 3 alapfokú művészetoktatási intézmény, 2 gyógypedagógiai intézmény
 • városi sporttelep, 2 műfüves sportpálya, városi fedett uszoda
 • Szent Rókus Kórház; háziorvosi (17), házi gyermekorvosi (6), fogorvosi (13) és védőnői szolgálat (10)
 • Cédrus Ref. Egy. Szoc. Int. (idősek, hajléktalanok, fogyatékosok ellátása, gondozása)
 • Türr István Múzeum, Éber Emlékház, Bunyevác Tájház, Nagy István Képtár
 • Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ, Bács-Kiskun Megyei Levéltár
 • Baja Marketing Kft., Bácskai Kultúrpalota, Belvárosi Közösségi Ház
 • Városi Színházterem, Bajai Fiatalok Színháza, Rábl Színpad és Zenei Közösség
 • Liszt Ferenc Kórus, Ad Libitum Kórus, Cantabile Gyermekkórus
 • Nagy István Művészeti Egyesület, Bajai Kézműves Egyesüle
 • Távhőszolgáltatás; kommunális hulladékgazdálkodás; árvízvédelem; polgári védelem; helyi közösségi közlekedés; városi piac; gyepmesteri telep; strand-üzemeltetés, vízimentő-szolgálat; közterület-felügyelet, polgárőrség; levegőtisztaság- és vízminőség védelem; városi főépítész
 • Önkormányzati gesztor feladatok, 4 közalapítvány alapítója, 5 (100% önkormányzati) gazdasági társaság tulajdonosa, 5 gazdasági társaság többségi tulajdonosa

Demográfia, munkaerőpiac

Népesség

csökkenő, évi 3 ezrelékkel kevesebb

Korösszetétel

magas eltartottsági ráta és öregedési index

Képzettség

közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magas

Gazdasági aktivitás, munkanélküliség

munkanélküliségi ráta 2,5% , csökken a közép- és felsőfokú végzettségű munkanélküliek aránya
(Forrás: KSH)

Munkavállalás / álláskeresés
 • nem könnyű állás találni, de kevesen ingáznak rendszeresen városon kívülre
 • 25% rendelkezik munkaképes nyelvtudással (legalább 1 idegen nyelv)
 • versenyképes munkabér / továbbképzés / előrejutás a legfőbb elvárások

Jövedelmi viszonyok

adózók száma és az egy adófizetőre jutó jövedelem alacsony

Vásárlási szokások
 • város-centrikus berögződések, keresett a jó minőségű helyi termék

Migrációs szándékok

80% nem tervezi; 11,6%-nál van rá családi példa

Motivációs indokok:
 • több álláslehetőség, magasabb bérek

Vállalkozások, ipari parkok

Gazdasági szereplők

vállalkozások 46,2%-a működik ténylegesen; tőkeerősebb társas vállalkozások száma és aránya nő


Vállalkozói aktivitás

1000 lakosra 71,6 vállalkozás,
1000 aktív korúra 114,9 működő vállalkozás jut

Mezőgazdaság
 • vállalkozások 6,6%-a;
 • foglalkoztatottak 7,6%-a;
 • feldolgozó ágazat és koordinátor szerep jelentősebb.
Ipar/építőipar
 • vállalkozások 15,3%-a;
 • a válság óta 22,5%-kal csökkent.
Szolgáltatások
 • vállalkozások 81,6%-a;
 • foglalkoztatottak 76,3%-a
 • zömmel KKV;
 • külföldi tőke szerepe 12%
Közszféra
 • adóbevétel 41,3%-a iparűzési adó;
 • idegenforgalmi adó aránya lassan nő
Turizmus
 • jó adottságok;
 • széles kínálat;
 • turisztikai infrastruktúra folyamatos fejlesztés alatt

Helyi vállalkozások

Foglalkoztatottak túlnyomó része helyi
Vevőkör fele-fele arányban lakossági és vállalati
Beszerzés zömmel megyén kívüli, csak harmadrészben helyi
Értékesítés túlnyomórészt helyi
Együttműködés (civil szervezetekkel, önkormányzattal)

SWOT erősségek-gyengeségek

Erősségek

 • Vállalkozói potenciál, ipari terület
 • Logisztikai infrastruktúra
 • Multikulturális légkör, gondozott közösségi terek
 • Turisztikai vonzerő, történelmi városközpont
 • Lakosság magas képzettségi szintje, szakképzett munkaerő
 • Központi kereskedelmi szerepkör
 • Lakosság vásárlóereje

Gyengeségek

 • Részben elkészült elkerülő út, déli elkerülő út hiánya
 • Úthálózat minőségi-mennyiségi hiányosságai
 • Részben hiányos közművek
 • Elöregedő lakosság, fiatalok elvándorlása
 • Természeti adottságok részleges kihasználtsága
 • Kevés parkolási lehetőség
 • Magas igényű kereskedelmi szálláshelyek alacsony száma
 • Turisztikai kínálati elemek kapcsolódásának hiánya

Lehetőségek

 • Ipari park infrastrukturális szolgáltatásainak bővülése
 • Megújuló energiahordozók hasznosítása
 • Külterületek intenzív fejlődése
 • Oktatási és innovációs potenciál felértékelődése
 • Vízi és konferencia turizmus fellendülése
 • Szolgáltató- és közigazgatási centrális szerep erősödése
 • Kihasználatlan területek gazdasági célú hasznosítása

Veszélyek

 • Megközelíthetőségi helyzet tartós stagnálása (közlekedési fejlesztések elmaradása)
 • Szociálisan hátrányos helyzetűek arányának növekedése
 • Belváros forgalmi túlterheltsége
 • Területi fejlettségbeli különbségek fokozódása
 • Perifériás hátrányok fokozódása

Fejlesztések 2010-2020

Fejlesztések az elmúlt 5 évben

vállalkozások közel fele zömmel EU-forrásból fejlesztett, várossal történő együttműködés pozitívan befolyásol

Fejlesztési tervek

a következő 3 évben a cégek kétharmada tervezi

Vállalkozások gazdálkodását befolyásoló tényezők

adózás, pénzügypolitika, jogbiztonság

Együttműködés az önkormányzattal

fejlesztési források, támogató szolgáltatások, közös munkaerő-piaci fellépés

Gazdasági Program 2015-2020
 • Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése
 • Természeti és környezeti értékekre alapozó turisztikai fejlesztések
 • A térség lakosságát, a környezet védelmét, a turizmust és a gazdasági növekedést szolgáló alapinfrastruktúrák fejlesztése
 • A „Kincses Bácska” mezőgazdasági terményeire épülő kereskedelmi szerep erősítése
 • Térségközponti szerep erősítése, népesség-megtartó erő növelése

Tisztelt Leendő Partnerünk!

Otthonunk, Baja, dinamikusan fejlődő Duna-parti kisváros, a felső-bácskai térség központja. Az a célunk, hogy Baja kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket, és így Magyarország egyik legsikeresebb városa legyen!

Településünk egyedülálló természeti és környezeti adottságokkal rendelkezik, ez lehet közös sikerünk egyik záloga. A másik az itt lakó emberek szaktudása, szorgalma és tettre kész hozzáállása. Ha ők sikeresek, városunk is sikeres lesz.

Ezért fontos, hogy leendő befektetőink felismerjék a Baja város által kínált lehetőséget és gazdasági előnyöket!

Ezúton szeretnénk bemutatni az Ön vállalkozása javára is fordítható bajai értékeinket. Kitűnő földrajzi elhelyezkedésünk, kombinált árufuvarozási lehetőségeink közúton, vasúton és vízen, európai színvonalú kikötőnk, képzett, szabad munkaerőnk, folyamatosan fejlődő ipari parkunk csak néhány olyan adottság, amely Baja városát ideális befektetési helyszínné teszi, vállalkozásbarát, stabil, korrekt és kiszámítható környezetben.

Remélem, hogy a városunk által kínált lehetőségek elnyerik tetszését, és hamarosan személyesen is felvehetjük a kapcsolatot!

A jövőbeni sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Fercsák Róbert
Baja város polgármestere
Zsigó Róbert
Baja és térsége orzsággyűlési képviselője

Kapcsolat

Appel Péter
gazdasági szakreferens

Telefon: +36 30 642 6062
E-mail: appel.peter@bajavaros.hu